Oppgjørsoppdrag

Har kjøper og selger funnet hverandre? I så fall er det viktig at kontraktsinngåelse og oppgjøret i den forbindelse gjennomføres på en trygg måte.

Q4 Næringsmegling bistår gjerne med hele eller deler av prosessen både når det gjelder overdragelse av næringseiendommen direkte eller via overdragelse av aksjer eller andeler i eiendomsselskap.

Vi utarbeider nødvendige dokumenter, herunder kjøpekontrakt og oppgjørsavtale, besørger tinglysning, oppgjør og sletting av uaktuelle heftelser og servitutter.

Vi sikrer at overdragelse av aksjer/selskapsandeler foretas på en effektiv og sikker måte.

At det er en profesjonell aktør som bistår i forbindelse med oppgjøret er ofte en forutsetning for at banken skal betale ut kjøpesummen.

Dokumentasjon på det økonomiske oppgjøret i den forbindelse utarbeides og oversendes straks etter oppgjøret.

 

Q4 NÆRINGSMEGLING AS

+47 97 00 44 44 | post@q4.no | Våre ansatte

Nedre Langgate 37, Tønsberg | Jernbanealleen 22, Sandefjord | Hesselbergs gate 4, Skien

Q4 NÆRINGSMEGLING AS

+47 97 00 44 44 

post@q4.no

Våre ansatte

Nedre Langgate 37, Tønsberg

Jernbanealleen 22, Sandefjord

Hesselbergs gate 4, Skien

Q4 logo